realizácia archeologických výskumov

COPYRIGHT © ARCHEOVÝSKUM S.R.O. 2013

ARCHEOVÝSKUM s.r.o.

       0907 191 901

 info@archeovyskum.sk    

O NÁS

KONTAKT

ARCHEOLOGICKÝ

VÝSKUM

DOMOV

FOTO

GALÉRIA

Archeologický výskum

Spoločnosť ARCHEOVÝSKUM s.r.o. realizuje všetky druhy archeologických výskumov v zmysle Zákona č. 49/2002  Z. Z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý je doplnený vyhláškou č. 253/2010 Z. z.. V jednoduchosti možno povedať, že archeologický výskum je súhrn činností, ktorými sa snažíme nájsť, preskúmať, zdokumentovať a objasniť historické udalosti a dôkazy osvetľujúce život v minulosti. Podrobný opis prác, ktoré archeologický výskum a jeho dokumentácia obsahuje, nájdete v Metodickej pomocnej inštrukcii, vydanej Pamiatkovým úrad a Archeologickým ústavom SAV v roku 2011. Týmito postupmi a náležitosťami sa naša spoločnosť riadi. Záchranné archeologické výskumy nariaďujú Krajské pamiatkové úrady, ktoré sú aj zodpovedným orgánom za ich náležité vykonanie. Ich odborný pracovníci určujú spôsob vykonávania a rozsah archeologického výskumu. V prípade, že Vám tieto informácie nestačia, kontaktujte nás, radi poslúžime.